Romėniški skaičiai

Tai Senovės Romoje naudota skaičių sistema. Romėniški skaičiai žymimi raidėmis, vienas
skaičius gali būti užrašytas vienos ar daugiau raidžių kombinacija. Pagrindinė romėniškų skaičių savybė yra ta, kad jie nėra poziciniai (t.y. ženklo vieta nenusako jo vertės), todėl su jais sunku atlikti aritmetinius veiksmus – dėl šios priežasties jie ir nunyko. Šiandien romėniškus skaičius galime sutikti kai kuriuose laikrodžiuose (ypač senovinio stiliaus), knygose – numeravimui (tomams, skyriams, kitiems vidiniams elementams), varduose (kaip popiežių, karalių ir pan.), amžių žymėjime, cheminių elementų valentiškume ir pan.

Spėjama, kad šie skaičiai atsirado prieš 2,5-3 tūkst. metų, tačiau vieningos nuomonės dėl jų
kilmės nėra. Viena teorija teigia, kad jie išsivystė iš paslaptingos laidojimo urnų laukų kultūros
simbolių, kita – kad tai kiek pakitę senųjų etruskų ženklai. Egzistuoja ir teorijos apie graikų
raidyno įtaką arba savarankišką skaičių susiformavimą, visiškai nepriklausomą nuo kaimyninių tautų.

Pagrindiniai septyni romėniški skaičiai:

 • I arba i – 1,
 • V arba v – 5,
 • X arba x – 10,
 • L arba l – 50,
 • C arba c – 100 (centum – „šimtas“),
 • D arba d – 500,
 • M arba m – 1000 (mille – „tūkstantis“).

Skaičių kombinacijos sudaromos laikantis tam tikrų taisyklių.

 • II arba ii – 2,
 • III arba iii – 3,
 • IV – 4,
 • VI arba vi – 6,
 • VII arba vii – 7,
 • VIII arba viii – 8,
 • IX arba ix – 9.

Romėniškojo skaičiaus reikšmė nustatoma taip: jei didesnis skaitmuo yra prieš mažesnį arba du skaitmenys yra vienodi, tai jie sudedami, o jei mažesnis yra prieš didesnį, tai mažesnis
atimamas iš didesnio. Pavyzdžiui,

MCXLIV = 1000 + 100 + 50 – 10 + 5 – 1 = 1144.

Didesni skaičiai sudaromi braukiant brūkšnį viršuje, kuris reiškia padauginimą iš 1000:

 • V – 5 tūkstančiai
 • X -10 tūkstančių
 • L – 50 tūkstančių
 • C – 100 tūkstančių
 • D – 500 tūkstančių (pusė milijono)
 • M – Milijonas

Dar didesni skaičiai sudaromi braukiant dvigubą brūkšnį viršuje arba vieną apačioje, kas reiškia
padauginimą iš 1000 000. Standarto nėra. Pvz., 10 milijonų bus žymima (X).