Individualios veiklos skaičiuoklė

Individuali veikla – savarankiška veikla, kuria versdamasis gyventojas siekia gauti pajamų ar
kitokios ekonominės naudos per tęstinį laikotarpį. Šitaip uždarbiauti gali kiekvienas fizinis
asmuo, nesteigdamas įmonės. Norint vykdyti inidvidualią veiklą Lietuvoje, ją įforminti galima
dviem būdais: individualia veikla pagal pažymą arba verslo liudijimu.
Esminis skirtumas tarp šių dviejų variantų yra tas, kad įsigijus verslo liudijimą iš karto
sumokamas fiksuoto dydžio pajamų mokestis, o verstis galima tik griežtai nustatytomis veiklos
rūšimis. Individuali veikla pagal pažymą yra kur kas lankstesnė, nes apima daugybę pačių
įvairiausių veiklos rūšių, neturi baigtinės datos (nebent ją nutraukiate), tačiau dirbant su ja
mokami didesni mokesčiai.

Verslo liudijimas

Tai dokumentas, kuris patvirtina, kad asmuo yra sumokėjęs fiksuoto dydžio pajamų mokestį
(nepriklausantį nuo gaunamų pajamų) ir gali verstis tam tikromis veiklos rūšimis (jų sąrašą galite
rasti čia). Pajamų mokesčio dydį nustato savivaldybės,  Verslo liudijimo skaičiuoklėje  galite
susiskaičiuoti, kiek kainuotų verslo liudijimas konkrečiai veiklai. Veiklos vykdymui įsigyti verslo
liudijimus gali ir privalantys registruotis ar jais įsiregistravę PVM mokėtojai.
Dėl Verslo liudijimo išdavimo reikia kreiptis į asmens gyvenamosios vietos VMI arba elektroniniu
būdu per portalą Mano VMI. Verslo liudijimas gali būti išduodamas asmens pageidaujamam
laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 1 kalendoriniams metams ir ne trumpiau kaip 5 dienoms. Išimtis
taikoma prekybos verslo liudijimams, kurie gali būti išduodami 1 ar kelioms dienoms, arba
ilgesniam laikotarpiui, tačiau negali viršyti 1 kalendorinių metų. Išsiimant verslo liudijimą iškart
sumokami šie mokesčiai:

 1. Gyventojų pajamų mokestis (GPM) – fiksuotas, skaičiuojamas už dienas ir priklauso nuo
  pasirenkamos veiklos
 2. Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) mokestis, tarifas – 6,98 proc. nuo MMA. PSD įmoką
  sumokama nuo MMA, galiojančios tą mėnesį, už kurį mokama įmoka. Įmokos dydis nekinta
  nepriklausomai nuo tą mėnesį turimo verslo liudijimo galiojimo laikotarpio. PSD įmokos mokėti
  nereikia, jei įsigyjamas verslo liudijimas gyvenamųjų patalpų nuomai.
 3. Valstybinio socialinio draudimo (VSD) mokestis, tarifas – 8,72 proc. nuo MMA (48,40 Eur). Jis
  aukštesnis, kuomet asmuo dalyvauja pensijų kaupime, mokėdamas 1,8 proc. – 10,52 proc. nuo
  MMA (58,39 Eur) ir siekia 11,72 proc. nuo MMA (65,05 Eur), jei asmuo dalyvauja pensijų
  kaupime, mokėdamas 3 proc. Šių įmokų dydžiai galioja, kai verslo liudijimas išduodamas
  mėnesiui, nuo pirmos iki paskutinės jo dienos. Jei verslo liudijimas galioja ilgiau ar trumpiau nei
  mėnesį, VSD įmoka apskaičiuojama proporcingai verslo liudijimo galiojimo laikotarpiui. VSD
  įmokos mokėti nereikia, jei įsigyjamas verslo liudijimas gyvenamųjų patalpų nuomai.

Įsigijus verslo liudijimą, veiklos apskaita yra itin paprasta. Asmenys, kurie veiklos pajamoms
apskaityti nenaudoja kasos aparato, turi pildyti pajamų–išlaidų apskaitos žurnalą. Pirkėjui
pageidaujant, privaloma išrašyti pirkimo–pardavimo kvitus.
Verslo liudijimus įsigiję gyventojai moka fiksuoto dydžio pajamų mokestį tuomet, kai per metus
pajamos neviršija 45 000 Eur. Kai ši suma viršijama, perviršis apmokestinamas kaip įregistruotos
individualios veiklos pajamos (su pažyma) – 15 proc. GPM tarifu.

Individuali veikla pagal pažymą

Individualios veiklos pažyma – tai dokumentas, kuris patvirtina, kad asmuo yra įregistravęs
vykdomą veiklą savo gyvenamosios vietos VMI ir gali verstis pažymoje nurodyta veikla.
Pagal išduodamą pažymą galima vykdyti bet kokio pobūdžio veiklą (visą sąrašą rasite  čia ),
išskyrus tam tikrus atvejus kai yra privaloma įsteigti įmonę arba turėti leidimą, suteikiantį teisę
verstis tos rūšies veikla. Veiklos rūšis, kurias gali vykdyti tik įmonės  rasite čia .
Vykdant individualią veiklą pagal pažymą, pajamų mokestis sumokamas nuo faktiškai gautų
metinių individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų. Apskaičiuojant apmokestinamąsias
pajamas iš uždirbtų pajamų galima atimti leidžiamus atskaitymus (išlaidas, patirtas pajamoms
uždirbti). Taikant supaprastintą tvarką, leidžiamais atskaitymais galima pripažinti fiksuotą dydį
–30 proc. gautų individualios veiklos pajamų. Pasibaigus metams, asmenys deklaruoja savo
pajamas bei sumoka nustatytus mokesčius:

 1. Gyventojų pajamų mokestis (GPM) – nuo 5 proc. iki 15 proc., priklausomai nuo vykdomos
  veiklos.
 2. Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) mokestis, tarifas – 6,98 proc. Jis skaičiuojamos nuo 90
  proc. apmokestinamųjų pajamų (neatėmus VSD ir PSD įmokų) sumos. Individualią veiklą
  vykdantys asmenys kiekvieną mėnesį iki einamojo mėnesio paskutinės
  dienos turi sumokėti 6,98 proc. (38,74 Eur) PSD įmoką.
 3. Valstybinio socialinio draudimo (VSD) mokestis, tarifas – 12, 52 proc. nuo 90 proc. individualios
  veiklos apmokestinamųjų pajamų sumos (neatėmus VSD ir PSD įmokų). Tarifas kyla, kai asmuo
  dalyvauja pensijų kaupime, mokėdamas 1,8 proc. – 14,32 proc. ir siekia 15,52 proc., jei asmuo
  dalyvauja pensijų kaupime, mokėdamas 3 proc.
  Pasiskaičiuoti, kokia maždaug bus metinė mokestinė prievolė pagal gautas pajamas, galite čia.
  Asmuo, vykdantis individualią veiklą pagal pažymą, turi pildyti pajamų–išlaidų apskaitos žurnalą,
  taip pat prekių ar paslaugų pirkėjams privalo išduoti vieną iš apskaitos dokumentų: sąskaitą
  faktūrą, PVM sąskaitą faktūrą arba kasos aparato kvitą.
  Prašymą dėl pažymos išdavimo reikia pateikti ne vėliau, kaip veiklos vykdymo pradžios dieną,
  nuvykus į VMI skyrių, paštu ar  elektroniniu būdu per Mano VMI. Nusprendus nutraukti

vykdomą veiklą, reikia pateikti VMI prašymą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po veiklos
nutraukimo dienos.