As well as buy adipex in best store in USA.

          am      logoNEW                    VĮ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS RADVILIŠKIO REGIONINIS PADALINYS

Kas yra ypatingos vertės miškai Radviliškio miškų urėdijoje :


HCV1 Miške yra regioninės ar nacionalinės reikšmės biologinės įvairovės vertybių koncentracijos (pvz.: nykstančios RK rūšys,)
HCV2 Miške yra pasaulinės, regioninės ar nacionalinės reikšmės dideli miškų masyvai, kurie priklauso arba juose yra tvarkymo vienetas, ir kur yra daugelio, jei ne visų natūraliai egzistuojančių rūšių, esančių natūralaus paplitimo ribose, gyvybingos populiacijos.
HCV3 Miškai, kurie yra arba juose yra nykstančios ekosistemos
HCV4 Miškai, kurie atlieka svarbias funkcijas kritinėse gamtinėse situacijose (pvz., vandenskyros apsauga, erozijos kontrolė).
HCV5 Miškai, kurie svarbūs vietinėms žmonių bendruomenėms (pvz., rekreacijai, sveikatai) ir/ar svarbūs vietinių bendrijų tradicinės kultūros identiškumui (kultūrinės, ekologinės, ekonominės ar religinės reikšmės teritorijos, nustatytos bendradarbiaujant su tomis bendruomenėmis)
HCV6 Miškai, kurie svarbūs vietinių žmonių bendruomenių tradiciniam kultūriniam identitetui (bendradarbiaujant su šiomis bendruomenėmis nustatyti plotai, turintys ypatingą kultūrinę, ekologinę, ekonominę ar religinę reikšmę).


Šiuo metu urėdijoje yra identifikuota:

Kodas Padėtis MTV YVM tvarkymo priemonės Plotas, ha
HCV1 Liepiškių botaninis - zoologinis; Praviršulio tyrelio botaninis – zoologinis; Sulinkių ornitologinis; Liepynės pedologinis; Šušvės hidrografinis; Daugyvenės kraštovaizdžio; Radvilonių botaninis; Strazdynės botaninis Gomertos kraštovaizdžio draustinis Gamtinio karkaso nuostatai; Žemės ir miško specialiosios naudojimo sąlygos; Saugomų teritorijų įstatymas; Draustinių nuostatai; Gamtotvarkos planai 4820 ha
HCV2 NATURA 2000 teritorijos(PAST): Sulinkių durpynas; Praviršulio tyrelis Bendrieji buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatai; Gamtotvarkos planai; 3357 ha
HCV3 NATURA 2000 buveinių apsaugai svarbios teritorijos(BAST): Papušynio miškas; Praviršulio tyrelis; Kurklių miškas; Miškinių miškas; Radvilonių miškas; Strazdynė; KMB, Bendrieji buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatai; Bendrieji kertinių miško buveinių nuostatai; Gamtotvarkos planai; 4481 ha
HCV4 III miškų grupės miškai Šušvės hidrografinis draustinis Gomertos kraštovaizdžio draustinis Laukų apsauginiai miškai Kelių apsauginės ir estetinės reikšmės miškai Vandens telkinių apsaugos zonų miškai. Gamtinio karkaso nuostatai; Žemės ir miško specialiosios naudojimo sąlygos; Saugomų teritorijų įstatymas; Draustinių nuostatai; Gamtotvarkos planai 2553 ha
HCV5 II B grupės rekreaciniai miškai Miško parkai Rekreaciniai miško sklypai Miestų miškai Gamtinio karkaso nuostatai; Žemės ir miško specialiosios naudojimo sąlygos; Saugomų teritorijų įstatymas; Draustinių nuostatai; Gamtotvarkos planai 236 ha
HCV6 Gamtos paveldo objektai Radvilonių, dvikamienis, Linkaičių, Kurklių ąžuolai; Liaudiškių, Linkaičių, Aukštelkų pušys; Liaudiškių pilkapis, Liaudiškių pilkapynas; Diauderių piliakalnis; Piepalių kapinynas; Velnio ir Angelo akmenys Žemės ir miško specialiosios naudojimo sąlygos  
       

Santrauka apie priemones, skirtas YVM ir oficialiai saugomų teritorijų apsaugai, turi būti išdėstytos viešuose dokumentuose arba paskelbta internete.


Registravimo tvarka


Pastebėjus, identifikavus miškus (taip pat gali pateikti ir pašaliniai asmenys), kurie atitinka HCV1-HCV6 apibrėžimus pranešama vyriausiam miškininkui, jis savo ruožtu atlieka vertinimą su komisija ir patvirtinus, kad atitinka HCV apibrėžimui užsiima registravimu. Komisiją sudaro vyriausiasis miškininkas, miško želdinimo ir apsaugos inžinierius arba miškotvarkos inžinierius, girininkas, kurio girininkijoje pastebėti YVM. Naujai pastebėti ir komisijos įvertinti YVM registruojami „VĮ Radviliškio miškų urėdijos ypatingos vertės miškų identifikavimo ir registravimo žurnale“ (toliau žurnalas) vadovaujantis komisijos surašytu YVM vertinimo aktu. Žurnalą pildo miško želdinimo ir apsaugos inžinierius.


VĮ RADVILIŠKIO MIŠKŲ URĖDIJOS YPATINGOS VERTĖS MIŠKŲ IDENTIFIKAVIMO IR REGISTRAVIMO ŽURNALAS

Data Girininkija Kvartalo Nr. Sklypo Nr. Plotas ha Sklypo taksacinė charakteristika Vertybės Pasiūlė išskeiti Pastabos
                 

Ypatingas dėmesys skiriamas konsultacijoms su suinteresuotomis institucijomis, kurios nurodytos IV priede. Konsultacijų procesas detaliai dokumentuojamas. Konsultacijų metu aptariama dėl kokių vertybių išskiriami YVM, numatomos teritorijos plotas, miško grupės keitimo būtinumas, numatomos vykdyti priemonės, kurios užtikrintų vertybės išsaugojimą.
Duomenys apie YVM naudojami ruošiant arba tikslinant miškotvarkos projektą.


Stebėsena


YVM yra pastovai stebimi, kad nebūtų vykdoma veikla, galinti padaryti žalą juose esančioms vertybėms. Atsakingi asmenys: girininkai, miškotvarkos inžinierius, miško želdinimo ir apsaugos inžinierius. Atlikus miškų tvarkymo darbus YVM teritorijoje turi būti kreipiamas dėmesys į atributų, dėl kurių išskirtas YVM, būklę, pastebėjus neigiamą poveikį analizuojamos jo atsiradimo priežastys bei numatomos tolimesnės priemonės, tolimesniam neigiamo poveikio sumažinimui. Ypatingos vertės miškų stebėsena vykdoma vadovaujantis VIII priede nustatyta tvarka. 


Naujus ypatingos vertės miškus išskirti gali pasiūlyti ir gyventojų bendruomenės, visuomeninės organizacijos, kiti suinteresuoti asmenys. Siūlykite tokius miškus e paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..


Įsakymas dėl ypatingos vertės miškų identifikavimo ir registravimo

Ypatingos vertės miškų identifikavimo ir registravimo tvarkos aprašas

Ypatingos vertės miškų (YVM) identifikavimo kortelė

Šrifto dydis

A- A A+
lt LT en EN de DE

FSCY9eLcZ

VĮ Valstybinių miškų urėdijos
Radviliškio regioninis padalinys
Šiaulių g. 31, Radviliškis
Tel.: 8-422-61510
Faks.: 8-422-61511
Mob. Tel.: 8-603-76610
El. paštas: radviliskis@vivmu.lt
Kodas: 132340880
PVM mok. k. LT323408811
 
"Swedbank" AB
A/S LT547300010153812760

Darbo laikas:

I, II. III. IV  - 8.00- 17.00

V   -   8.00 - 15.45

Pietų pertrauka - 12.00- 12.45

Paieška