As well as buy adipex in best store in USA.

          am      logoNEW                    VĮ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS RADVILIŠKIO REGIONINIS PADALINYS

Kertinės miško buveinės

Kertinėse miško buveinėse VĮ Radviliškio miškų urėdija yra įsipareigojusi nevykdyti jokios ūkinės veiklos

 

Biosferos poligonai

Atrinktose teritorijose miškų ūkinė veikla nevykdoma.

 

Sulinkių atkuriamasis sklypas

Atkuriamojo sklypo ribose esančiame valstybiniame miške ūkinė veikla nevykdoma.

 

Miesto miškai ir miško parkai

Miesto miškai ir miško parkai yra priskirti II grupės rekreaciniams miškams. Juose ūkininkavimo tikslas yra formuoti ir išsaugoti rekreacinę miško aplinką. Blogos sanitarinės būklės, sudarkyti stichinių arba biotinių veiksnių medynai kertami neplynais arba plynais sanitariniais kirtimais. Gamtinę brandą pasiekę medynai gali būti kertami pagrindiniais neplynais kirtimais. Leidžiami visų rūšių ugdymo, sanitariniai ir kraštovaizdžio formavimo kirtimai. Kertama ne poilsiavimo sezono metu, išskyrus stichinių arba biotinių veiksnių sudarkytus medynus.Miško genetiniai draustiniai

Miško genetiniai draustiniai priskirti II miškų grupei. Juose leidžiami sanitariniai neplyni ir plyni, ugdomieji kirtimai. Kirtimai nevykdomi nuo kovo 1 d. iki leipos 1 d.

 

Draustiniai su 2-3 gr. ūkiniu režimu

II miškų grupės miškams (ekosistemų apsaugos) priskiriami šių draustinių miškai: kraštovaizdžio, telmologiniųi, pedologinių, botaninių, miško genetinių, zoologinių, botaninių-zoologinių. Ūkininkavimo tikslas – išsaugoti arba atkurti miško ekosistemas ar atskirus jų komponentus. Juose pasiekę gamtinę brandą medynai gali būti kertami pagrindiniais neplynais kirtimais. Stichinių ar abiotinių veiksnių sudarkyti, blogos sanitarinės būklės medynai kertami neplynais arba plynais sanitariniais kirtimais. Taip pat atliekami vis ugdymo kirtimai: jaunuolynų ugdymo, retinimai, einamieji..Iškirstas biržes stengiamasi palikti atželti savaime.
 
III grupei (apsauginiams miškams) priskiriami geologinųi, geomorfologinųi, hidrografinių, kultūrinių draustinių miškai. Ūkininkavimo tikslas – formuoti produktyvius medynus, galinčius atlikti dirvožemio, oro, vandens, žmogaus gyvenamosios aplinkos apsaugos funkcijas. Leidžiami neplyni ir nedidelio ploto (iki 5 hektarų) plyni, ugdymo bei sanitariniai kirtimai. Ne mažiau 50% pagrindinių kirtimų ploto kertama neplynai. Atkuriant miškus, pirmenybė atiduodama savaiminiam atžėlimui
 

Visuose II ir III grupės miškuose paukščių perėjimo metu nuo kovo 1d. iki liepos 1 d. draudžiami visų rūšių kirtimai

Šrifto dydis

A- A A+
lt LT en EN de DE

FSCY9eLcZ

VĮ Valstybinių miškų urėdijos
Radviliškio regioninis padalinys
Šiaulių g. 31, Radviliškis
Tel.: 8-422-61510
Faks.: 8-422-61511
Mob. Tel.: 8-603-76610
El. paštas: radviliskis@vivmu.lt
Kodas: 132340880
PVM mok. k. LT323408811
 
"Swedbank" AB
A/S LT547300010153812760

Darbo laikas:

I, II. III. IV  - 8.00- 17.00

V   -   8.00 - 15.45

Pietų pertrauka - 12.00- 12.45

Paieška