As well as buy adipex in best store in USA.

    

es gmu-logoam

Visoje Lietuvoje nusatytas vieningas konsultavimo laikas: kiekvieną antradienį nuo 8 iki 12.

Urėdijos ir girininkijų specialistai pasiruošę padėti visais miškų tvarkymo klausimais.Kreiptis galite telefonais: urėdijoje 8-422-61510, 8-422-61512, 8-422-61513, girininkijose: nurodytais mobiliais numeriais kontaktuose, arba atvykti į urėdiją arba girininkijas

 

VĮ Radviliškio miškų urėdijoje 2013 patvirtinta miško želdinių projektų:

  vnt ha
Nuo metų pradžios 18 87,4

VĮ RADVILIŠKIO MIŠKŲ URĖDIJOJE ATLIEKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI, MIŠKŲ SAVININKAMS IR ŪKININKAMS, GAUNANTIEMS EUROPOS SĄJUNGOS PARAMĄ

 

Eil. Nr. Darbų pavadinimas Matavimo vienetas Kaina Lt Kaina Lt su PVM Kaina EUR Kaina EUR su PVM
1. Biržės ar želdinamo ploto instrumentinis apmatavimas, įskaitant kelionės laiką:
1.1. Vienas darbuotojas su savininku Val. 40,93 49,53 11,85 14,34
1.2. Du darbuotojai Val. 60,66 73,40 17,57 21,26
2. Medžių atrinkimas kirtimui, dokumentacijos paruošimas Val. 40,93 49,53 11,85 14,34
3. Miško atkūrimo ir įveisimo projekto paruošimas, įskaitant kelionės laiką Val. 40,93 49,53 11,85 14,34
4. Kelionė iki darbų vietos:
4.1. Važiuojant urėdijos transportu iki 10 km Km 2,72 3,29 0,79 0,95
4.2. Važiuojant urėdijos transportu daugiau kaip 10 km Km 1,76 2,13 0,51 0,62
4.3. Važiuojant savininko transportu Val. 40,93 49,53 11,85 14,34
5. Mechaninis dirvos paruošimas freza arba plūgu Ha 600 726,00 173,77 210,26
6. Cheminis dirvos paruošimas ir atžalų naikinimas (darbas) Ha 200 242,00 57,92 70,09
7. Sodinimas
7.1. Spygliuočių Vnt. 0,30 0,36 0,09 0,10
7.2.. Lapuočių Vnt. 0,35 0,42 0,10 0,12
8. Sodmenų pristatymas į sodinimo vietą (į abu galus) Km 5,00 6,05 1,45 1,75
9. Sodmenų prikasimas 100 vnt.

1,00

1,21 0,29 0,35
10. Želdinių papildymas pirmaisiais ir trečiaisiais metais Vnt. 0,4 0,48 0,12 0,14
11. Želdinių auklėjimas Ha 800,00 968,00 231,70 280,35
12. Želdinių apsauga nuo žvėrių repelentais (darbas) Vnt. 0,30 0,36 0,09 0,10
13. Mechanizuotas krūmų šalinimas Ha 3000,00 3630,00 868,86 1051,32
13. Šviesinimo kirtimai (jaunuolynų ugdymas) Ha 900,00 1089,00 260,66 315,40

 

MIŠKO SODMENŲ PARDAVIMO KAINOS 2016 PAVASARIO ŽELDYMO SEZONUI

 

Eil.           Nr.

Sodmenų pavadinimas ir amžius

Kaina tūkst.vnt. be PVM

Kaina tūkst.vnt. su PVM

Eur

Eur

1

Pušies paprastosios sėjinukai, 1 m.

60,00

72,60

2

Pušies paprastosios sėjinukai, 2 m.

80,00

96,80

3

Pušies paprastosios sodinukai, 2+1 m.

90,0

108,90

4

Eglės paprastosios sodinukai, 2+2 m.

145,00

175,45

5

Ąžuolo paprastojo sėjinukai, 2 m.

320,0

387,20

6

Ąžuolo paprastojo sodinukai, 1+1 m

320,00

387,20

7

Beržo karpotojo sėjinukai, 1 m.

90,00

108,90

8

Beržo karpotojo sodinukai, 1+1 m.

130,00

157,70

9

Juodalksnio sėjinukai, 1 m.

90,00

108,90

10

Juodalksnio sodinukai, 1+1 m.

130,00

157,30

11

Klevo paprastojo sėjinukai, 3 m.

150,00

181,50

12

Klevo paprastojo sėjinukai, 2 m.

130,00

157,30

13

Liepos mažalapės sėjinukai, 1 m.

140,00

169,40

14

Liepos mažalapės sodinukai, 1+1 m

150,00

181,50

Šrifto dydis

A- A A+

FSCY9eLcZ

VĮ Radviliškio miškų urėdija
Šiaulių g. 31, Radviliškis
Tel.: 8-422-61510
Faks.: 8-422-61511
El. paštas: info@radmu.lt
Kodas: 171471169
PVM mok. k. LT714711610
Registruota 1998 gruodžio 2 d.
VĮ Registrų centre
Numeris VĮ 98-2
AB DNB bankas
A/S LT034010044800060072
"Swedbank" AB
A/S LT187300010073494789
AB SEB bankas
A/S LT257044060007761685

Darbo laikas:

I, II. III. IV  - 8.00- 17.00

V   -   8.00 - 15.45

Pietų pertrauka - 12.00- 12.45

Paieška