As well as buy adipex in best store in USA.

          am      logoNEW                    VĮ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS RADVILIŠKIO REGIONINIS PADALINYS

Šiaulių. 8, LT-82142 Radviliškis

LKS koordinatės: 470061, 6188328

Tel. 8422-61522
Medelyno viršininkas Dainius Dapkus, mob. tel 8687-36334
Medelyno meistras Ignas Počiejus, mob. tel. 861532415

  

Radviliškio miškų urėdijos medelynas įkurtas 1959 metais, tuometinio karinio poligono teritorijoje. Dėl kalvoto ir pelkėto poligono ploto buvo įrengiami trumpalaikiai nedidelio ploto miško daigynėliai, kuriuose buvo auginami miško sodmenys.

1961 metais iš Radviliškio miesto laisvų žemių gautas 4,5 ha plotas. Vėliau šis plotas padidintas iki 11,0 ha. Čia buvo auginami kartu ir miško ir dekoratyviniai sodmenys. Radviliškio medelynas ilgą laiką buvo vienas iš rentabiliausių medelynų Lietuvoje.

Kad turėti vietinę sėklinę bazę dekoratyvinių augalų išauginimui,1962 metais pradėtas kurti medelyno teritorijoje dendroparkas bei sėklinė plantacija. Dendroparkas įveistas iš įvairių Lietuvos parkuose augančių medžių rūšių bei jų formų. Šiuo metu dendroparke auga per 70 derančių medžių ir krūmų bei jų formų. Dendroparko plotas užima 2,14 ha. Sėklinėje plantacijoje įveista kedrinės pušys, europinis, balzaminis, pilkasis ir Vičo kėniai, pocūgės bei Europinis, Japoninis, Sibirinis, Sukačiovo maumedžiai. Maumedžiai ir kedrinės pušys įveistos skiepijimo būdu.Plantacijos plotas 1,1 ha. Kiek vėliau medelyne įveistas spygliuočių motininis skyrius vegetatyviniam dauginimui. Čia auga apie 30 rūšių ir formų augalų. Medelyne pastoviai buvo auginama 80 – 90 rūšių ir formų dekoratyvinių augalų, kurių kasmet išauginta 20 – 25 t.vnt.

1968 metais pastatyta oranžerija su sėklų laikymo bei stratifikavimo patalpomis. 1970 metais pastatyta medelyno kontora su gyvenamuoju butu. Vėliau pastatyta ir įrengta būgninio tipo kankorėžių aižykla kartu su kankorėžių sandėliavimo patalpa, pastatyti ūkiniai pastatai technikos ir inventoriaus laikymui.Dar vėliau pastatytas trąšų laikymo sandėlys. Šiuo metu pasikeitus aptarnavimo sistemai šis sandėlys pritaikytas įvairių medžiagų, padargų bei priemonių, naudojamų medelyno ūkinėje veikloje, laikymui.

Iki 1993 metų miško sodmenys kirtaviečių apželdinimui buvo auginami taikant technologiją su uždara šaknų sistema, t.y. auginami polietileniniuose rulonuose. Nemaža dalis kirtaviečių buvo želdoma 2-3 metų sėjinukais, išaugintais atvirame grunte. Tačiau keičiantis auginimo tecnologijoms, didėjant sodmenų poreikiui, kylant kokybės reikalavimams, nuspręsta atsisakyti auginimo su uždaromis šaknimis ir pereiti prie visų rūšių miško sodmenų auginimo tik atvirame grunte. Dėl to 1994 metais pradėti įsisavinti miško sodmenų auginimui buvusio sovietinio karinio dalinio plotai – Linkaičiuose. Čia auginami spygliuočių sėjinukai bei sodinukai ir dalis lapuočių medžių rūšių sodmenų miško atkūrimui ir naujų plotų įveisimui. Šiuo metu Linkaičių daigyno – medelyno plotas yra 16,6 ha. Produkuojantis plotas sudaro 14,5ha.,o bendras medelyno plotas – 42,8 ha. Kasmet medelyne auginama iki 4,5 mln. miško sėjinukų ir iki 2,5 mln.miško sodinukų.

Sėklinės bazės pagerinimui 2003 metais pradėta veisti aukštesnės pakopos eglės sėklinė plantacija. Remiantis medžių požymių paveldimumo dėsningumais tikimasi kad įveistos plantacijos surinktos sėklos turės selekcijonuojamus požymius, o iš jų auginami eglynai produkuos aukštos kokybės statyboms tinkamą medieną. Sėklinės plantacijos plotas užima 2,5 ha.

Medelyno raidoje ypač svarbūs 2004 metai. Įžengus į Europos sąjungą iškilo biologinės įvairovės didinimo reikalavimai, pradėta aktyviau įgyvendinti miškingumo didinimo programa, kuri numato apželdinti žemės ūkio vystymui netinkamus plotus. Dėl to padidėjo aukštos kokybės, didelės įvairovės miško sodmenų poreikis. Šių tikslų įgyvendinimui pradėtas aktyvus medelyno modernizavimas. Tais metais įrengta nauja sėklų saugykla su nauja šaldymo įranga. Saugykla atitinka šiuo metu keliamiems reikalavimams sėklų saugojimui 10 metų ir ilgiau, o pačios sėklos išlaiko aukštą sėjamųjų savybių kokybę. 2004 metais įveista 2ha ploto juodalksnio sėklinė plantacija.Klonų skaičius plantacijoje-40vnt.

Dėl didėjančio lapuočių sodmenų poreikio ir kokybės reikalavimų 2004 metais įrengta nauja stacionari laistymo sistema 0,54 ha plote. Kad užtikrinti miško sodmenų auginimą pastoviuose sėjomainos laukuose ir reikiamo kiekio išauginimą 2004 metais pradėtas esamas 12,6 ha Linkaičių daigyno – medelyno plotas plėsti iki 16,6 ha bendro ploto. Tais pačiais metais atnaujinta technika, įsigyta nauja kokybiška sėklų sėjamoji, sėjinukų persodinimo mašina, mobilus lietinimo įrenginys IRIMEC, traktorinė vandens pompa bei žemės dirbimo padargai.

2005 metais užbaigti Linkaičių daigyno – medelyno ploto plėtimo darbai. Tais pačiais metais išvedžiota 1,5 km. požeminių vandens tiekimo magistralių kad galėtume mobilia lietinimo įranga laistyti visus daigyno – medelyno sėjomainų laukus.2005 metais pradėtas ir 2006 metų pradžioje užbaigtas statyti naujas sodmenų laikymo ir rūšiavimo pastatas.2007 metais įsigyta EGEDAL firmos vienos eilės sodmenų iškasimo mašina.2009 metais įrengta 0,35ha ploto komposto aikštelė.

Medelyne 2009 metais įveista ąžuolo paprastojo 3,7ha ploto sėklinė plantacija sudaryta iš 80 vnt.klonų ir liepos mažalapės 2,1ha sėklinė plantacija sudaryta iš 43 vnt.klonų.

Dėl padidėjusio dekoratyvinių augalų poreikio intensyviai tvarkomi ir šių augalų auginimo laukai. Šiuo metu medelyne auginama 110 – 120 įvairių rūšių ir formų dekoratyvinių augalų, kurių per metus išauginama apie 40 t.vnt.Ir toliau plečiamas dekoratyvinių augalų asortimentas bei auginimas uždaromis šaknimis, pradėta dendroparko rekonstrukcija.2008-2009 metais pastatytas 200m2ploto arkinio tipo polietileninis šiltnamis dekoratyvinių augalų dauginimui.

Šrifto dydis

A- A A+
lt LT en EN de DE

FSCY9eLcZ

VĮ Valstybinių miškų urėdijos
Radviliškio regioninis padalinys
Šiaulių g. 31, Radviliškis
Tel.: 8-422-61510
Faks.: 8-422-61511
Mob. Tel.: 8-603-76610
El. paštas: radviliskis@vivmu.lt
Kodas: 132340880
PVM mok. k. LT323408811
 
"Swedbank" AB
A/S LT547300010153812760

Darbo laikas:

I, II. III. IV  - 8.00- 17.00

V   -   8.00 - 15.45

Pietų pertrauka - 12.00- 12.45

Paieška