As well as buy adipex in best store in USA.

          am      logoNEW                    VĮ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS RADVILIŠKIO REGIONINIS PADALINYS

VALSTYBĖS ĮMONIŲ ALYTAUS, ANYKŠČIŲ, BIRŽŲ, DRUSKININKŲ, DUBRAVOS EKSPERIMENTINĖS – MOKOMOSIOS, IGNALINOS, JONAVOS, JONIŠKIO, JURBARKO, KAIŠIADORIŲ, KAUNO, KAZLŲ RŪDOS MOKOMOSIOS, KĖDAINIŲ, KRETINGOS, KUPIŠKIO, KURŠĖNŲ, MARIJAMPOLĖS, MAŽEIKIŲ, NEMENČINĖS, PAKRUOJO, PANEVĖŽIO, PRIENŲ, RADVILIŠKIO, RASEINIŲ, RIETAVO, ROKIŠKIO, ŠAKIŲ, ŠALČININKŲ, ŠIAULIŲ, ŠILUTĖS, ŠVENČIONĖLIŲ, TAURAGĖS, TELŠIŲ, TYTUVĖNŲ, TRAKŲ, UKMERGĖS, UTENOS, VALKININKŲ, VARĖNOS, VEISIEJŲ, VILNIAUS, ZARASŲ MIŠKŲ URĖDIJŲ REORGANIZAVIMO PRIJUNGIMO BŪDU PRIE REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIOS VALSTYBĖS ĮMONĖS VALSTYBINIO MIŠKOTVARKOS INSTITUTO REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

 

2017 m. rugsėjo 5 d.
Vilnius


I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS


1. Valstybės įmonių Alytaus, Anykščių, Biržų, Druskininkų, Dubravos eksperimentinės – mokomosios, Ignalinos, Jonavos, Joniškio, Jurbarko, Kaišiadorių, Kauno, Kazlų Rūdos mokomosios, Kėdainių, Kretingos, Kupiškio, Kuršėnų, Marijampolės, Mažeikių, Nemenčinės, Pakruojo, Panevėžio, Prienų, Radviliškio, Raseinių, Rietavo, Rokiškio, Šakių, Šalčininkų, Šiaulių, Šilutės, Švenčionėlių, Tauragės, Telšių, Tytuvėnų, Trakų, Ukmergės, Utenos, Valkininkų, Varėnos, Veisiejų, Vilniaus, Zarasų miškų urėdijų reorganizavimo prijungimo būdu prie reorganizavime dalyvaujančios valstybės įmonės Valstybinio miškotvarkos instituto reorganizavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato valstybės įmonės Alytaus miškų urėdijos, valstybės įmonės Anykščių miškų urėdijos, valstybės įmonės Biržų miškų urėdijos, valstybės įmonės Druskininkų miškų urėdijos, valstybės įmonės Dubravos eksperimentinės – mokomosios miškų urėdijos, valstybės įmonės Ignalinos miškų urėdijos, valstybės įmonės Jonavos miškų urėdijos, valstybės įmonės Joniškio miškų urėdijos, valstybės įmonės Jurbarko miškų urėdijos, valstybės įmonės Kaišiadorių miškų urėdijos, valstybės įmonės Kauno miškų urėdijos, valstybės įmonės Kazlų Rūdos mokomosios miškų urėdijos, valstybės įmonės Kėdainių miškų urėdijos, valstybės įmonės Kretingos miškų urėdijos, valstybės įmonės Kupiškio miškų urėdijos, valstybės įmonės Kuršėnų miškų urėdijos, valstybės įmonės Marijampolės miškų urėdijos, valstybės įmonės Mažeikių miškų urėdijos, valstybės įmonės Nemenčinės miškų urėdijos, valstybės įmonės Pakruojo miškų urėdijos, valstybės įmonės Panevėžio miškų urėdijos, valstybės įmonės Prienų miškų urėdijos, valstybės įmonės Radviliškio miškų urėdijos, valstybės įmonės Raseinių miškų urėdijos, valstybės įmonės Rietavo miškų urėdijos, valstybės įmonės Rokiškio miškų urėdijos, valstybės įmonės Šakių miškų urėdijos, valstybės įmonės Šalčininkų miškų urėdijos, valstybės įmonės Šiaulių miškų urėdijos, valstybės įmonės Šilutės miškų urėdijos, valstybės įmonės Švenčionėlių miškų urėdijos, valstybės įmonės Tauragės miškų urėdijos, valstybės įmonės Telšių miškų urėdijos, valstybės įmonės Tytuvėnų miškų urėdijos, valstybės įmonės Trakų miškų urėdijos, valstybės įmonės Ukmergės miškų urėdijos, valstybės įmonės Utenos miškų urėdijos, valstybės įmonės Valkininkų miškų urėdijos, valstybės įmonės Varėnos miškų urėdijos, valstybės įmonės Veisiejų miškų urėdijos, valstybės įmonės Vilniaus miškų urėdijos, valstybės įmonės Zarasų miškų urėdijos (toliau – valstybės įmonės miškų urėdijos) prijungimo prie valstybės įmonės Valstybinio miškotvarkos instituto tvarką ir sąlygas.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įmonių įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. rugpjūčio 2 d. nutarimu Nr. 647 „Dėl sutikimo reorganizuoti valstybės įmones miškų urėdijas“ ir kitais teisės aktais.

3. Atsižvelgiant į tai, kad reorganizavime dalyvaujančios valstybės įmonės yra viešieji juridiniai asmenys, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.103 straipsniu, rašytinės ataskaitos apie numatomą reorganizavimą nebus rengiamos ir reorganizavimo sąlygos nebus vertinamos.

4. Reorganizavimas atitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalyje nurodytą reorganizavimo būdą.


II SKYRIUS

INFORMACIJA APIE REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIĄ IR REORGANIZUOJAMAS ĮMONES5. Reorganizavime dalyvaujanti įmonė:
5.1. pavadinimas - valstybės įmonė Valstybinis miškotvarkos institutas;
5.2. teisinė forma - valstybės įmonė;
5.3. buveinė - Kauno m. sav. Kauno m. Pramonės pr. 11A.;
5.4. juridinio asmens kodas - 132340880;
5.5. pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas – LT323408811;
5.6. duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;
5.7. savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.
6. Reorganizuojamos įmonės:
6.1. pavadinimas - valstybės įmonė Alytaus miškų urėdija;
6.1.1. teisinė forma - valstybės įmonė;
6.1.2. buveinė - Alytaus m. sav. Alytaus m. Medelyno g. 33;
6.1.3. juridinio asmens kodas - 191800857;
6.1.4. pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas – LT918008515;
6.1.5. duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;
6.1.6 savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos.
6.2. pavadinimas -valstybės įmonė Anykščių miškų urėdija
6.2.1. teisinė forma – valstybės įmonė;
6.2.2. buveinė – Anykščių r. sav. Anykščių m. Vilniaus g. 101;
6.2.3. juridinio asmens kodas – 154117499;
6.2.4. pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas – LT541174917;
6.2.5. duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;
6.2.6. savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos.
6.3. pavadinimas - valstybės įmonė Biržų miškų urėdija;
6.3.1. teisinė forma – valstybės įmonė;
6.3.2. buveinė - Biržų r. sav. Biržų m. J. Basanavičiaus g. 62;
6.3.3. juridinio asmens kodas – 191801197;
6.3.4. pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas – LT918011917;
6.3.5. duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;
6.3.6. savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos.
6.4. pavadinimas - valstybės įmonė Druskininkų miškų urėdija;
6.4.1. teisinė forma – valstybės įmonė;
6.4.2. buveinė - Druskininkų sav. Druskininkų m. M. K. Čiurlionio g. 96;
6.4.3. juridinio asmens kodas – 252145020;
6.4.4. pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas – LT521450219;
6.4.5. duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;
6.4.6. savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos.
6.5. pavadinimas - valstybės įmonė Dubravos eksperimentinė – mokomoji miškų urėdija;
6.5.1. teisinė forma – valstybės įmonė;
6.5.2. buveinė - Kauno r. sav. Girionių k. Liepų g. 12;
6.5.3. juridinio asmens kodas – 191801382;
6.5.4. pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas – LT918013811;
6.5.5. duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;
6.5.6. savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos.
6.6. pavadinimas - valstybės įmonė Ignalinos miškų urėdija;
6.6.1. teisinė forma – valstybės įmonė;
6.6.2. buveinė - Ignalinos r. sav. Ignalinos m. Ažušilės g. 18;
6.6.3. juridinio asmens kodas – 191801425;
6.6.4. pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas – LT918014219;
6.6.5. duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;
6.6.6. savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos.
6.7. pavadinimas - valstybės įmonė Jonavos miškų urėdija;
6.7.1. teisinė forma – valstybės įmonė;
6.7.2. buveinė - Jonavos r. sav. Jonavos m. Miško g. 1;
6.7.3. juridinio asmens kodas – 156907517;
6.7.4. pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas – LT569075113;
6.7.5. duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;
6.7.6. savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos.
6.8. pavadinimas - valstybės įmonė Joniškio miškų urėdija;
6.8.1. teisinė forma – valstybės įmonė;
6.8.2. buveinė - Joniškio r. sav. Beržininkų k. Urėdijos g. 1;
6.8.3. juridinio asmens kodas – 157671799;
6.8.4. pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas – LT576717917;
6.8.5. duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;
6.8.6. savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos.
6.9. pavadinimas - valstybės įmonė Jurbarko miškų urėdija;
6.9.1. teisinė forma – valstybės įmonė;
6.9.2. buveinė - Jurbarko r. sav. Jurbarko m. Miškininkų g. 5;
6.9.3. juridinio asmens kodas – 158327192;
6.9.4. pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas – LT583271917;
6.9.5. duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;
6.9.6. savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos.
6.10. pavadinimas - valstybės įmonė Kaišiadorių miškų urėdija;
6.10.1. teisinė forma – valstybės įmonė;
6 10.2. buveinė - Kaišiadorių r. sav. Kaišiadorių m. Miškininkų g. 1;
6.10.3. juridinio asmens kodas – 158985240;
6.10.4. pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas – LT589852418;
6.10.5. duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;
6.10.6. savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos.
6.11. pavadinimas - valstybės įmonė Kauno miškų urėdija;
6.11.1. teisinė forma – valstybės įmonė;
6.11.2. buveinė - Kauno m. sav. Kauno m. Romainių g. 2;
6.11.3. juridinio asmens kodas – 159986516;
6.11.4. pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas – LT599865113;
6.11.5. duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;
6.11.6. savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos.
6.12. pavadinimas - valstybės įmonė Kazlų Rūdos mokomoji miškų urėdija;
6.12.1. teisinė forma – valstybės įmonė;
6.12.2. buveinė - Kazlų Rūdos sav. Kazlų Rūdos m. Miškininkų g. 1;
6.12.3. juridinio asmens kodas – 165841621;
6.12.4. pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas – LT658416219;
6.12.5. duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;
6.12.6. savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos.
6.13. pavadinimas - valstybės įmonė Kėdainių miškų urėdija;
6.13.1. teisinė forma – valstybės įmonė;
6.13.2. buveinė - Kėdainių r. sav. Kėdainių m. S. Dariaus ir S. Girėno g. 46;
6.13.3. juridinio asmens kodas – 161592464;
6.13.4. pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas – LT615924610;
6.13.5. duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;
6.13.6. savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos.
6.14. pavadinimas - valstybės įmonė Kretingos miškų urėdija;
6.14.1. teisinė forma – valstybės įmonė;
6.14.2. buveinė - Kretingos r. sav. Kretingos m. Savanorių g. 27;
6.14.3. juridinio asmens kodas – 164298560;
6.14.4. pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas – LT642985610;
6.14.5. duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;
6.14.6. savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos.
6.15. pavadinimas - valstybės įmonė Kupiškio miškų urėdija;
6.15.1. teisinė forma – valstybės įmonė;
6.15.2. buveinė - Kupiškio r. sav. Kupiškio m. Vilniaus g. 33;
6.15.3. juridinio asmens kodas – 160185871;
6.15.4. pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas – LT601858716;
6.15.5. duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;
6.15.6. savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos.
6.16. pavadinimas - valstybės įmonė Kuršėnų miškų urėdija;
6.16.1. teisinė forma – valstybės įmonė;
6.16.2. buveinė - Šiaulių r. sav. Kuršėnų m. Gedimino g. 4A;
6.16.3. juridinio asmens kodas –175651638;
6.16.4. pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas – LT756516314;
6.16.5. duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;
6.16.6. savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos.
6.17. pavadinimas -. valstybės įmonė Marijampolės miškų urėdija;
6.17.1. teisinė forma – valstybės įmonė;
6.17.2. buveinė - Marijampolės sav. Marijampolės m. Vilkaviškio g. 71;
6.17.3. juridinio asmens kodas – 151411816;
6.17.4. pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas – LT514118113;
6.17.5. duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;
6.17.6. savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos.
6.18. pavadinimas - valstybės įmonė Mažeikių miškų urėdija;
6.18.1. teisinė forma – valstybės įmonė;
6.18.2. buveinė - Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Senkelio g. 14;
6.18.3. juridinio asmens kodas – 166484784;
6.18.4. pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas – LT664847811;
6.18.5. duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;
6.18.6. savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos.
6.19. pavadinimas - valstybės įmonė Nemenčinės miškų urėdija;
6.19.1. teisinė forma – valstybės įmonė;
6.19.2. buveinė - Vilniaus r. sav. Nemenčinės m. Vilniaus g. 60;
6.19.3. juridinio asmens kodas – 191803052;
6.19.4. pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas – LT918030515;
6.19.5. duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;
6.19.6. savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos.
6.20. pavadinimas - valstybės įmonė Pakruojo miškų urėdija;
6.20.1. teisinė forma – valstybės įmonė;
6.20.2. buveinė - Pakruojo r. sav. Linksmučių k. Miško g. 2;
6.20.3. juridinio asmens kodas – 191803248;
6.20.4. pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas – LT918032412;
6.20.5. duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;
6.20.6. savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos.
6.21. pavadinimas - valstybės įmonė Panevėžio miškų urėdija;
6.21.1. teisinė forma – valstybės įmonė;
6.21.2. buveinė - Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Parko g. 32;
6.21.3. juridinio asmens kodas – 168689193;
6.21.4. pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas – LT686891917;
6.21.5. duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;
6.21.6. savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos.
6.22. pavadinimas - valstybės įmonė Prienų miškų urėdija;
6.22.1. teisinė forma – valstybės įmonė;
6.22.2. buveinė - Prienų r. sav. Ignacavos k. Miškininkų g. 2;
6.22.3. juridinio asmens kodas – 191803586;
6.22.4. pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas – LT918035811;
6.22.5. duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;
6.22.6. savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos.
6.23. pavadinimas - valstybės įmonė Radviliškio miškų urėdija;
6.23.1. teisinė forma – valstybės įmonė;
6.23.2. buveinė - Radviliškio r. sav. Radviliškio m. Šiaulių g. 31;
6.23.3. juridinio asmens kodas – 171471169;
6.23.4. pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas – LT714711610;
6.23.5. duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;
6.23.6. savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos.
6.24. pavadinimas - valstybės įmonė Raseinių miškų urėdija;
6.24.1. teisinė forma – valstybės įmonė;
6.24.2. buveinė - Raseinių r. sav. Norgėlų k. Akacijų g. 1;
6.24.3. juridinio asmens kodas – 172428256;
6.24.4. pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas – LT724282515;
6.24.5. duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;
6.24.6. savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos.
6.25. pavadinimas - valstybės įmonė Rietavo miškų urėdija;
6.25.1. teisinė forma – valstybės įmonė;
6.25.2. buveinė - Rietavo sav. Rietavo m. Taikos g. 4A;
6.25.3. juridinio asmens kodas – 270541690;
6.25.4. pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas – LT705416917;
6.25.5. duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;
6.25.6. savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos.
6.26. pavadinimas - valstybės įmonė Rokiškio miškų urėdija;
6.26.1. teisinė forma – valstybės įmonė;
6.26.2. buveinė - Rokiškio r. sav. Rokiškio m. Sakališkio g. 2;
6.26.3. juridinio asmens kodas – 173235712;
6.26.4. pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas – LT732357113;
6.26.5. duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;
6.26.6. savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos.
6.27. pavadinimas - valstybės įmonė Šakių miškų urėdija;
6.27.1. teisinė forma – valstybės įmonė;
6.27.2. buveinė - Šakių r. sav. Giedručių k. Miško g. 1;
6.27.3. juridinio asmens kodas – 191805975;
6.27.4. pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas – LT918059716;
6.27.5. duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;
6.27.6. savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos.
6.28. pavadinimas - valstybės įmonė Šalčininkų miškų urėdija;
6.28.1. teisinė forma – valstybės įmonė;
6.28.2. buveinė - Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Nepriklausomybės g. 33;
6.28.3. juridinio asmens kodas – 291806010;
6.28.4. pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas – LT918060113;
6.28.5. duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;
6.28.6. savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos.
6.29. pavadinimas - valstybės įmonė Šiaulių miškų urėdija;
6.29.1. teisinė forma – valstybės įmonė;
6.29.2. buveinė - Šiaulių r. sav. Toliočių k. Žalioji g. 2;
6.29.3. juridinio asmens kodas – 275652730;
6.29.4. pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas – LT756527314;
6.29.5. duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;
6.29.6. savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos.
6.30. pavadinimas - valstybės įmonė Šilutės miškų urėdija;
6.30.1. teisinė forma – valstybės įmonė;
6.30.2. buveinė - Šilutės r. sav. Šilutės m. Nemuno g. 15;
6.30.3. juridinio asmens kodas – 177359383;
6.30.4. pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas – LT773593811;
6.30.5. duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;
6.30.6. savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos.
6.31. pavadinimas - valstybės įmonė Švenčionėlių miškų urėdija;
6.31.1. teisinė forma – valstybės įmonė;
6.31.2. buveinė - Švenčionių r. sav. Švenčionėlių m. Žeimenos g. 49;
6.31.3. juridinio asmens kodas – 291804340;
6.31.4. pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas – LT918043416;
6.31.5. duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;
6.31.6. savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos.
6.32. pavadinimas - valstybės įmonė Tauragės miškų urėdija;
6.32.1. teisinė forma – valstybės įmonė;
6.32.2. buveinė - Tauragės r. sav. Tauragės m. Vytauto g. 125;
6.32.3. juridinio asmens kodas – 179749752;
6.32.4. pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas – LT797497515;
6.32.5. duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;
6.32.6. savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos.
6.33. pavadinimas - valstybės įmonė Telšių miškų urėdija;
6.33.1. teisinė forma – valstybės įmonė;
6.33.2. buveinė - Telšių r. sav. Berkinėnų k. Miškininkų g. 4;
6.33.3. juridinio asmens kodas – 180715277;
6.33.4. pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas – LT807152716;
6.33.5. duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;
6.33.6. savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos.
6.34. pavadinimas - valstybės įmonė Tytuvėnų miškų urėdija;
6.34.1. teisinė forma – valstybės įmonė;
6.34.2. buveinė - Kelmės r. sav. Tytuvėnų m. Miškininkų g. 2;
6.34.3. juridinio asmens kodas – 162745621;
6.34.4. pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas – LT627456219;
6.34.5. duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;
6.34.6. savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos.
6.35. pavadinimas - valstybės įmonė Trakų miškų urėdija;
6.35.1. teisinė forma – valstybės įmonė;
6.35.2. buveinė - Trakų r. sav. Rubežiaus k. Miškininkų g. 8;
6.35.3. juridinio asmens kodas – 181542383;
6.35.4. pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas – LT815423811;
6.35.5. duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;
6.35.6. savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos.
6.36. pavadinimas - valstybės įmonė Ukmergės miškų urėdija;
6.36.1. teisinė forma – valstybės įmonė;
6.36.2. buveinė - Ukmergės r. sav. Ukmergės m. Vilniaus g. 140;
6.36.3. juridinio asmens kodas – 182742796;
6.36.4. pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas – LT827427917;
6.36.5. duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;
6.36.6. savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos.
6.37. pavadinimas - valstybės įmonė Utenos miškų urėdija;
6.37.1. teisinė forma – valstybės įmonė;
6.37.2. buveinė - Utenos r. sav. Utenos m. Molėtų g. 51;
6.37.3. juridinio asmens kodas – 184088345;
6.37.4. pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas – LT840883417;
6.37.5. duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;
6.37.6. savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos.
6.38. pavadinimas - valstybės įmonė Valkininkų miškų urėdija;
6.38.1. teisinė forma – valstybės įmonė;
6.38.2. buveinė - Varėnos r. sav. Valkininkų mstl. Miškininkų g. 1;
6.38.3. juridinio asmens kodas – 191805060;
6.38.4. pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas – LT918050610;
6.38.5. duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;
6.38.6. savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos.
6.39. pavadinimas - valstybės įmonė Varėnos miškų urėdija;
6.39.1. teisinė forma – valstybės įmonė;
6.39.2. buveinė - Varėnos r. sav. Varėnos m. Miškininkų g. 5;
6.39.3. juridinio asmens kodas – 191805256;
6.39.4. pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas – LT918052515;
6.39.5. duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;
6.39.6. savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos.
6.40. pavadinimas - valstybės įmonė Veisiejų miškų urėdija;
6.40.1. teisinė forma – valstybės įmonė;
6.40.2. buveinė - Lazdijų r. sav. Kalvelių k. Lazdijų pl. 19;
6.40.3. juridinio asmens kodas – 165233971;
6.40.4. pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas – LT652339716;
6.40.5. duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;
6.40.6. savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos.
6.41. pavadinimas - valstybės įmonė Vilniaus miškų urėdija;
6.41.1. teisinė forma – valstybės įmonė;
6.41.2. buveinė - Vilniaus r. sav. Mickūnų mstl. Vilniaus g. 22;
6.41.3. juridinio asmens kodas – 191805594;
6.41.4. pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas – LT918055917;
6.41.5. duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;
6.41.6. savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos.
6.42. pavadinimas - valstybės įmonė Zarasų miškų urėdija.
6.42.1. teisinė forma – valstybės įmonė;
6.42.2. buveinė - Zarasų r. sav. Zarasų m. Smėlynės g. 11;
6.42.3. juridinio asmens kodas – 187910365;
6.42.4. pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas – LT879103610;
6.42.5. duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;
6.42.6. savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos.


III SKYRIUS

REORGANIZAVIMO BŪDAS, REORGANIZAVIMO TIKSLAI, PASIBAIGIANČIOS ĮMONĖS IR VEIKLĄ PO REORGANIZAVIMO TĘSIANTI ĮMONĖ7. Reorganizavimas vykdomas prijungimo būdu - reorganizuojamos valstybės įmonės miškų urėdijos prijungiamos prie reorganizavime dalyvaujančios valstybės įmonės Valstybinio miškotvarkos instituto, kuri po reorganizavimo tęsia veiklą perimdama visą reorganizuojamų valstybei nuosavybės teise priklausančių valstybės įmonių miškų urėdijų patikėjimo teise valdomą turtą, teises ir pareigas,

8. Reorganizavimo tikslas – optimizuojant visų 42 valstybės įmonių miškų urėdijų ir valstybės įmonės Valstybinio miškotvarkos instituto veiklą ir valdymą reikšmingai padidinti valstybinių miškų valdymo efektyvumą ir ekonominį potencialą.

9. Po reorganizavimo valstybės įmonės miškų urėdijos pasibaigia. Visą valstybės įmonių miškų urėdijų patikėjimo teise valdytą turtą, taip pat teises ir pareigas Apraše nustatyta tvarka perims valstybės įmonė Valstybinis miškotvarkos institutas, kuri tęs veiklą pavadinimu valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija.

10. Atlikus teisės aktuose ir Apraše nustatytas reorganizavimo procedūras, po reorganizavimo veiksiančios valstybės įmonės Valstybinio miškotvarkos instituto duomenys bus tokie:

10.1. įmonės pavadinimas - valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija;

10.2. teisinė forma - valstybės įmonė;

10.3. buveinė - Kauno m. sav. Kauno m. Pramonės pr. 11A;

10.4. juridinio asmens kodas - 132340880;

10.5. pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas – LT323408811;

10.6. duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

10.7. savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.

11. Po reorganizavimo veiksiančios valstybės įmonės Valstybinio miškotvarkos instituto, kurios pavadinimas po reorganizavimo bus valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija, veiklos tikslai – patikėjimo teise valdyti, naudoti valstybinius miškus ir jais disponuoti įstatymo nustatyta tvarka, vykdyti kompleksinę miškų ūkio veiklą valstybiniuose miškuose, įgyvendinti bendrą valstybinę miško priešgaisrinės apsaugos sistemą, organizuoti ir (ar) įgyvendinti bendrą miško kelių priežiūrą ir taisymą (remontą) visų nuosavybės formų miškuose, diegti pažangias miškų įveisimo, atkūrimo, apsaugos, tvarkymo ir miško išteklių naudojimo technologijas.


IV SKYRIUS

REORGANIZAVIMO TVARKA IR SĄLYGOS12. Nuo viešo paskelbimo apie reorganizavimo sąlygų sudarymą dienos valstybės įmonė Valstybinis miškotvarkos institutas įgyja dalyvaujančios reorganizavime įmonės statusą, o valstybės įmonės miškų urėdijos - reorganizuojamų įmonių statusą.

13. Reorganizavimas bus baigtas įregistravus valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos įstatus Juridinių asmenų registre teisės aktuose nustatyta tvarka.

14. Dokumentai Juridinių asmenų registrui dėl valstybės įmonių miškų urėdijų išregistravimo iš Juridinių asmenų registro pateikiami įregistravus Juridinių asmenų registre valstybės įmonę Valstybinių miškų urėdiją.

15. Reorganizavus valstybės įmones miškų urėdijas, valstybės įmonių miškų urėdijų turto, įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo balansinės vertės pridedamos prie po reorganizavimo tęsiančios veiklą valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos turto, įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo balansinių verčių, pagal reorganizavimo pabaigos dienos duomenis. Šios dienos data perduodamas ir valstybės įmonių miškų urėdijų nebalansinėse sąskaitose apskaitomas turtas ir įsipareigojimai, pagal perdavimo ir priėmimo aktus.


V SKYRIUS

REORGANIZUOJAMŲ ĮMONIŲ TURTO, TEISIŲ IR PAREIGŲ PERĖJIMAS PO REORGANIZAVIMO VEIKLĄ TĘSIANČIAI ĮMONEI16. Valstybės įmonių miškų urėdijų teisės ir pareigos pereina valstybės įmonei Valstybinių miškų urėdijai šios įmonės įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dieną (toliau - perdavimo diena).

17. Valstybės įmonė Valstybinis miškotvarkos institutas perima visą valstybės įmonių miškų urėdijų patikėjimo teise valdomą turtą ir įsipareigojimus pagal perdavimo ir priėmimo aktus.

18. Valstybės įmonių miškų urėdijų turtui ir įsipareigojimams perduoti ir perimti atliekama šių įmonių turto ir įsipareigojimų inventorizacija.

19. Valstybės įmonių miškų urėdijų vardu registruoto turto ir įsipareigojimų perdavimas valstybės įmonei Valstybiniam miškotvarkos institutui registruojamas įstatymų nustatyta tvarka (jeigu toks įregistravimas privalomas). Turtas ir įsipareigojimai įregistruojami nedelsiant po perdavimo dienos, jeigu imperatyviosios įstatymų nuostatos nenustato kitaip.

20. Nuo perdavimo dienos valstybės įmonių miškų urėdijų teisės ir pareigos (pagal sudarytus sandorius), taip pat sudaryti sandoriai pereina po reorganizavimo veiksiančiai valstybės įmonei Valstybinių miškų urėdijai ir valstybės įmonių miškų urėdijų, kurios po reorganizavimo baigs savo veiklą, sutartys bus laikomos po reorganizavimo veiksiančios valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos sutartimis. Įmonių teisės ir pareigos (pagal sudarytus sandorius), taip pat sudaryti sandoriai dėl reorganizavimo nepasikeičia ir nepasibaigia, išskyrus tuos atvejus, kai jų sąlygos numato kitaip ir atitinkamo sandorio šalys nesusitaria dėl teisių, pareigų ar sandorių tolesnio galiojimo.

21. Reorganizavimo metu valstybės įmonė Valstybinis miškotvarkos institutas perima (jeigu įstatymai nenustato kitaip) arba įstatymų nustatyta tvarka savo vardu pratęsia, atnaujina, pakoreguoja arba gauna iš naujo visus valstybės įmonių miškų urėdijų turimus leidimus, pažymėjimus, patvirtinimus, sutikimus ar kitus specialias teises suteikiančius dokumentus, kurie būtini perimtai veiklai tęsti.

22. Reorganizuotų valstybės įmonių miškų urėdijų darbuotojų darbo santykių tęstinumui po reorganizavimo veiksiančioje valstybės įmonėje Valstybinių miškų urėdijoje taikomos Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir valstybės įmonių miškų urėdijų šakinės ar kolektyvinės sutarčių nuostatos.

23. Apskaitos ir finansinės atskaitomybės, kitų dokumentų, turto ir įsipareigojimų perdavimo ir priėmimo aktus pasirašo valstybės įmonių miškų urėdijų ir valstybės įmonės Valstybinio miškotvarkos instituto vadovai, jų įgalioti atstovai arba kiti asmenys, turintys teisę pasirašyti atitinkamus perdavimo ir priėmimo aktus.

24. Antspaudai su Lietuvos Respublikos herbu, kuriais disponuoja valstybės įmonės miškų urėdijos, po to, kai pasirašomi turto, įsipareigojimų ir dokumentų perdavimo ir priėmimo aktai ir valstybės įmonės miškų urėdijos išregistruojamos iš Juridinių asmenų registro, teisės aktų nustatyta tvarka sunaikinami.

25. Po reorganizavimo veiksiančiai valstybės įmonei Valstybinių miškų urėdijai perduodama teisė valdyti, naudoti valstybės įmonės miškų urėdijos kasoje esančias lėšas ir disponuoti jomis, o valstybės įmonių miškų urėdijų sąskaitos uždaromos ir pinigai bei vertybiniai popieriai pervedami į veiklą tęsiančios valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos sąskaitas nuo priėmimo ir perdavimo akto sudarymo momento, jeigu imperatyviosios Lietuvos Respublikos įstatymų normos ar Aprašas nenustato kitaip.

26. Po reorganizavimo veiklą tęsiančioje valstybės įmonėje Valstybinių miškų urėdijoje užtikrinamas valstybės įmonių miškų urėdijų veiklos tęstinumas, įsipareigojimų vykdymas, darbo santykių tęstinumas ir socialinė apsauga.


VI SKYRIUS

REORGANIZUOJAMŲ ĮMONIŲ VALDYMO ORGANŲ ĮGALIOJIMŲ NETEKIMAS


27. Reorganizuojamų valstybės įmonių miškų urėdijų valdymo organai – vadovai netenka savo įgaliojimų nuo konkrečios reorganizuojamos valstybės įmonės miškų urėdijos išregistravimo iš Juridinių asmenų registro momento.

 

Šrifto dydis

A- A A+
lt LT en EN de DE

FSCY9eLcZ

VĮ Valstybinių miškų urėdijos
Radviliškio regioninis padalinys
Šiaulių g. 31, Radviliškis
Tel.: 8-422-61510
Faks.: 8-422-61511
Mob. Tel.: 8-603-76610
El. paštas: radviliskis@vivmu.lt
Kodas: 132340880
PVM mok. k. LT323408811
 
"Swedbank" AB
A/S LT547300010153812760

Darbo laikas:

I, II. III. IV  - 8.00- 17.00

V   -   8.00 - 15.45

Pietų pertrauka - 12.00- 12.45

Paieška