As well as buy adipex in best store in USA.

    

es gmu-logoam

ATRANKOS Į LAISVAS VĮ RADVILIŠKIO MIŠKŲ URĖDIJOS DARBUOTOJŲ PAREIGAS TVARKOS APRAŠAS

 

SKELBIMAS APIE ATRANKĄ Į LAISVAS LEGEČIŲ GIRININKIJOS GIRININKO PAVADUOTOJO PAREIGAS

Skelbimo įdėjimo į miškų urėdijos svetainę data: 2017 m. gegužės 25 d.

Miškų urėdijos pavadinimas ir buveinė:

VĮ Radviliškio miškų urėdija

Šiaulių g. 31, LT- 82142 Radviliškis

Pareigų pavadinimas: Legečių girininkijos girininko pavaduotojas


Darbo pobūdžio aprašymas:

1. Saugo miškus nuo savavališkų kirtimų, miško teršimo, naikinimo, žalojimo bei kitokio neteisėto naudojimo.

2. Saugo, kad nebūtų grobstoma pagaminta mediena ir kita miško produkcija, gadinami ribiniai ir kvartaliniai bei informaciniai ženklai, keliai, tiltai, grioviai, statiniai ir kitas jam perduota saugoti turtas.

3. Kontroliuoja miško naudotojus ir lankytojus, kaip jie laikosi miškų priešgaisrinės ir sanitarinės apsaugos, nenukirsto miško pardavimo, laukinės augalijos naudojimo, medžioklės ir kitų miško naudojimo ir lankymo taisyklių reikalavimų. Surašo miško pažaidų protokolus ir apie tai nedelsiant informuoja girininkiją.

4. Dalyvauja apskaitant esančią laukinę miško gyvūniją.

5. Organizuoja kilusių miško gaisrų gesinimą, dalyvauja arba vadovauja juos gesinant, budi gaisravietėje ir gaisrų stebėjimo vietose. Pastebėjęs gaisrą privačiame miške, organizuoja jo gesinimą; jei galimybių užgesinti nėra informuoja savininką, girininkiją, priešgaisrinę tarnybą, savivaldybę.

6. Stebi girininkijos ir privačių miškų sanitarinę būklę. Informuoja girininką ir privačių miškų savininkus apie pasirodžiusius miško kenkėjus ir ligas, pastebėtas miško pažaidas, medienos grobstymą, neteisėtą medžioklę, žvėrių daromą žalą želdiniams ir medynams.

7. Prižiūri, kad būtų kokybiškai atliekami miško atkūrimo, apsaugos, miško ugdymo, pagrindinių kirtimų, sanitarinių ir kitų kirtimų, taip pat kiti eiguvoje vykdomi darbai.

8. Saugo girininkijoje esančius gamtos paminklus ir kitus saugotinus objektus, išaiškina pažeidėjus, surašo protokolus.

9. Pagal miškų urėdijos ar girininkijos išduotus atitinkamus dokumentus nurodo miškų naudotojams bei medienos gamintojams kirstinus medžius ir sklypus (biržes) bei kito miško naudojimo-plotus, kontroliuoja, kaip vykdomi darbai.

10. Dalyvauja priimant miško kirtimo ir kito miško naudojimo vietas.

11. Parodo ribinius ženklus ir linijas vietoje, vykdant miškotvarkos ir kitus darbus.

12. Girininko pavedimu atrėžia biržes visų rūšių kirtimams: apmatuoja ir įtaksuoja, padaro brėžinius, atlieka materialinį piniginį įvertinimą, paženklina kirstinus medžius, pats arba padedant kitiems asmenims, iškerta spindžius, pastato stulpelius, padaro užrašus ant jų.

13. Girininko pavedimu paruošia plotus miško želdinimui: apmatuoja plotus ir pastato stulpelius padaro užrašus ant jų.

14. Dalyvauja atliekant miško želdinių, žėlinių ir sodmenų inventorizaciją.

15. Organizuoja sėklų rinkimo, želdinių ir žėlinių, griovių, kvartalinių, ribinių linijų priežiūros, paukščių lizdaviečių įrengimo, skruzdėlynų aptvėrimo ir dauginimo darbus.

16. Dalyvauja priimant pagamintą medieną, girininko pavedimu nustatytąja tvarka priima atliktus darbus.

17. Esant reikalui, pavaduoja girininką.

18. Teikia pasiūlymus girininkui miško kirtimų, sanitarinės ir priešgaisrinės apsaugos, želdinių ir žėlinių priežiūros ir apsaugos, kelių, griovių remonto bei kitų darbų klausimais.

19. Nustatyta tvarka parduoda nenukirstą mišką gyventojams.

20. Kartu su girininku atlieka visus darbus nurodytus girininko pareiginėse instrukcijose.


Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:


1. Turėti aukštąjį universitetinį arba neuniversitetinį biomedicinos mokslų srities, miškininkystės krypties išsilavinimą, bakalauro (gali būti 3-4 kurso studentas(-ė)) arba profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį;

2. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir teisės aktus, reglamentuojančius valstybinių miškų ūkinį valdymą, miškų atkūrimą, priežiūrą, apsaugą ir miško išteklių naudojimą; Mokėti juos taikyti praktiškai;

3. Mokėti dirbti kompiuteriu ir naudotis šiomis programomis: MS Word, MS Excel, MSInternet, Explorer, Outblook, Exspres, turi būti susipažinęs su programa „Miško skaita“, biržių tūrio atrėžimo darbais su elektroninėmis žerglėmis, biržių plotų atrėžimu GPS imtuvais.

4. Mokėti vieną užsienio kalbų (anglų, vokiečių, rusų) pažengusiojo vartotojo lygmens B lygiu.

6. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles.
7. Mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, priimti sprendimus, rengti planus ir ataskaitas.

8. Būti pareigingam, darbščiam, komunikabiliam.

9. Mokėti vairuoti automobilį, turėti (B) kategoriją.

Privalumas: apsigyvenimas tarnybiniame bute girininkijoje.


Dokumentai, kurie turi būti pateikti:


1. Prašymas apie dalyvavimą atrankoje VĮ Radviliškio miškų urėdo vardu.

2. Gyvenimo aprašymas (kartu su nuskanuotu prašymu galima pateikti el. paštu adresu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. )

3. Atvykus į atranką turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančių dokumentų originalus.


Dokumentai priimami adresu:

VĮ Radviliškio miškų urėdija

Šiaulių g. 31, LT-82142 Radviliškis

 Pretendentų dokumentai priimami iki : 2017 m. gegužės 29 d.

 Pretendentų atrankos būdas: pokalbis.

 Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

Vadybininkė Vitalija Eismontienė - tel. 842261518, 868736300, el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.; Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

 

Šrifto dydis

A- A A+

FSCY9eLcZ

VĮ Radviliškio miškų urėdija
Šiaulių g. 31, Radviliškis
Tel.: 8-422-61510
Faks.: 8-422-61511
El. paštas: info@radmu.lt
Kodas: 171471169
PVM mok. k. LT714711610
Registruota 1998 gruodžio 2 d.
VĮ Registrų centre
Numeris VĮ 98-2
AB DNB bankas
A/S LT034010044800060072
"Swedbank" AB
A/S LT187300010073494789
AB SEB bankas
A/S LT257044060007761685

Darbo laikas:

I, II. III. IV  - 8.00- 17.00

V   -   8.00 - 15.45

Pietų pertrauka - 12.00- 12.45

Paieška