Atlyginimo skaiciuokle

Kaip apskaičiuojamas atlyginimas Lietuvoje

Nuo 2019 m. įsigaliojusios įstatymo pataisos sujungė su dirbančiojo atlyginimu susijusius
mokesčius, kurie anksčiau buvo skirstomi į darbuotojo (išskaičiuojami iš darbo užmokesčio „ant
popieriaus“) ir darbdavio (priskaičiuojami prie darbo užmokesčio „ant popieriaus“). Nors
praktiškai toks sujungimas nieko nekeičia, tačiau įneša aiškumo ir skaidrumo, mat anksčiau „ant
popieriaus“ įvardyta atlyginimo suma neatspindėdavo tikrosios, nes į ją nebūdavo įtraukti
darbdavio mokesčiai. Nuo šiol „ant popieriaus“ įvardyta darbo užmokesčio suma yra tikroji
atlyginimo kaina įskaičiuojant visus priklausančius mokesčius.

Iš viso nuo atlyginimo yra skaičiuojami ir mokami šie mokesčiai:

 • gyventojų pajamų mokestis (GPM);
 • privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmoka;
 • valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmoka;
 • Darbdavio socialinio draudimo įmoka;
 • įmoka į Garantinį fondą;
 • Įmoka į Ilgalaikio darbo išmokų fondą.

Išskaičiavus visus šiuos mokesčius, gaunama reali pinigų suma, kurią gauna darbuotojas “į
rankas”.
Skaičiuojant darbo užmokestį ir su juo susijusius mokesčius, svarbus vienetas yra VDU –
vidutinis darbo užmokestis, taikomas apdraustųjų asmenų valstybinio socialinio draudimo
įmokų bazei skaičiuoti. 2019 m. 1 VDU siekia 1136,20 Eur; 120 VDU – 136 344 Eur.

Nuo atlyginimo mokamų mokesčių dydžiai:

 • 20 proc. GPM tarifas taikomas darbo užmokesčiui iki 120 VDU per metus ir kyla iki 27 proc. GPM darbo užmokesčio daliai, viršijančiai 120 VDU per metus. 2020 m. ši riba nusileis iki 84 VDU, o 2021 m. – iki 60 VDU.
 • 120 VDU viršijanti / neviršijanti pajamų dalis apskaičiuojama nuo bendros šių metiniųpajamų sumos:
 • susijusių su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais;
 • tantjemų (akcinių bendrovių stebėtojų tarybos nariams ir kitiems aukščiausiems įmonių vadovams išmokamo papildomo atlygio nuo bendrovės gauto pelno) ir atlygio už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete;
 • gautų iš darbdavio pagal autorines sutartis;
 • mažųjų bendrijų vadovų, kurie nėra tų mažųjų bendrijų nariai, pagal civilinę (paslaugų) sutartį už vadovavimo veiklą gautų pajamų.
 • Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmoka yra 6,98 proc.
 • Valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmoka – 12,52 proc., nebetaikoma darbo užmokesčio daliai, viršijančiai 120 VDU (2019 m.), 84 VDU (2020 m.), 60 VDU (2021 m.).
 • Darbdavio socialinio draudimo įmoka (nedarbo socialinis draudimas, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinis draudimas) – 1,47 proc. (2,19 proc. terminuotoms sutartims), nebetaikoma darbo užmokesčio daliai, viršijančiai 120 VDU (2019 m.), 84 VDU (2020 m.), 60 VDU (2021 m.).
 • Įmoka į ilgalaikio darbo išmokų fondą – 0,16 proc.
 • Įmoka į Garantinį fondą – 0,16 proc., nebetaikoma darbo užmokesčio daliai, viršijančiai 120 VDU (2019 m.), 84 VDU (2020 m.), 60 VDU (2021 m.).

Minimali mėnesinė alga

Tai pinigine suma įvertintas bei vyriausybės nustatytas dydis, kuris apibrėžia, kokią mažiausią
sumą darbdavys gali mokėti darbuotojui už jo mėnesio darbą, dirbant pilną (be viršvalandžių)
darbo savaitę (Lietuvoje – 40 val.).

Nuo 2019 m. patvirtintas minimaliosios mėnesinės algos (MMA) dydis — 555 Eur, minimalusis valandinis atlygis (MVA) — 3,39 Eur.
Svarbu žinoti, kad šis dydis apibrėžia tik darbo užmokestį „ant popieriaus“, nuo kurio dar
nuskaitomi mokesčiai.

Kokią konkrečiai sumą „į rankas“ gaus asmuo uždirbantis minimalią algą, priklauso nuo to, koks NPD (neapmokestinamų pajamų dydis) jam yra taikomas.

Neapmokestinamasis pajamų dydis

Lietuvoje yra taikomas neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD) – suma, kuria darbo
užmokestis nėra apmokestinamas gyventojų pajamų mokesčiu (GPM). Šis dydis priklauso nuo
darbo užmokesčio dydžio bei asmens neįgalumo lygio (jei tokio esama): mažiau uždirbantys
gyventojai moka GPM nuo mažesnės sumos, nei visas atlyginimas „ant popieriaus“.
NPD apskaičiuojamas pagal šią formulę:
Mėnesio NPD = 300 (Eur) – 0,15 x (gyventojo mėnesio su darbo santykiais susijusios pajamos –
MMA (555 Eur).
Maksimalus 300 Eur mėnesio NPD taikomas gyventojams, kurių mėnesio su darbu susijusios
pajamos  bus ne didesnės kaip 555 Eur (MMA, galiojantis einamųjų metų pirmąją dieną). Jei
asmens darbo užmokestis „ant popieriaus“ yra didesnis negu 555 Eur, NPD apskaičiuojamas
pagal minėtą formulę.
Gyventojui, kurio gaunamos mėnesio su darbo santykiais susijusios pajamos yra 2.555 Eur ar
didesnės, mėnesio NPD netaikomas. 

Jei asmuo turi specialią darbingumo grupę, jam neapmokestinamų pajamų dydis yra kitoks: 308
Eur asmenims, kurių darbingumo lygis 30-55 proc. ir 353 Eur asmenims, kurių darbingumo lygis
0-25 proc.